dijous, 29 de novembre de 2012

La inauguració de l'exposició "Persistències", el passat 22 de novembre a la galeria Imaginart, de Barcelona, va reunir un nombre important de persones destacades del món de l'art i de la cultura.

La inauguración de la exposición "Persistencias", el pasado 22 de noviembre en la galería Imaginart, de Barcelona, reunió un número importante de personas destacadas del mundo del arte y de la cultura.

The opening of "Persistences" exhibition, last November 22nd at Imaginart gallery, in Barcelona, was plenty of very known people related with arts and culture.

dimarts, 20 de novembre de 2012